Belediye stratejik plan pdf

2 BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak Merkezefendi Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı  Kamuda Stratejik Yönetim

2 BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Stratejik plan by Çaycuma Belediyesi - Issuu 20 14. Stratejik Plan. ÇAYCUMA BELEDİYESİ 2014-2019 STRATEJİK PLANI İNDEKS. BAŞKAN'DAN 1.GİRİŞ 1.1 Stratejik Planlama Hazırlık Süreci 1.2 Yasal Dayanak 1.2.1 5393 Sayılı Belediye Etikete göre gösterilenler stratejik plan - E- Belediyeler ... Dönemin Belediye Başkanı Nihat Kantarcı ve İlçe Kaymakamı Halit Tokullugil yeraltı elektrik kablolarını sırtlarında taşıyarak devrinin önemli hizmetinin gerçekleşmesini sağlar.(8) İlçenin gelişimi için önemli adımlardan biri de, 1964 yılında inşa edilen yeni Belediye binasıdır. Pütürge Belediyesi - E- Belediyeler Türkiye pdf dosyasina rastlanamadi. stratejİk plan. pdf dosyasina rastlanamadi

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜREC Belediye Kanunu’yla nüfusu 50.000 ve üzerindeki tüm belediyeler ve 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’yla büyükşehir belediyeleri stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca 04/03/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’yla il

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. STRATEJİK PLANI. 2015. 2019. Tüm paydaşlarımız tek tek ziyaret edilerek, şehrin sorunları ve gelecekle ilgili. Belediye Kanunu'nda belediyeler, belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmaktadır. Yerel nitelikli  Şimdi de ortaya koyduğumuz 2020-2024 Stratejik Planı ile kentsel gelişimi ve yaşanabilirlik düzeyini yükselten, toplumun refahını arttıran, kültürel zengin-. Belediyemizde Stratejik Plan yapılması amacıyla Strateji Geliştirme Kurulu kurulmuş olup Trabzon. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kurulun Başkanıdır. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ. III.1. Onay ve Görevlendirme. III.2 Yasal Mevzuat, Çalışma Süreci ve  Stratejik planın hazırlanması ve uygulanma süreci altı aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar: Stratejik Plan Hazırlık Süreci, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Strateji  MADDE 41: Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik 

PAMUKKALE BELEDİYESİ 2020-2024 YILLARI STRATEJİK …

Bu vesileyle, Yalova Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı hazırlık sürecine katılan tüm paydaşlarımıza ve Stratejik Plan Ekibine katkıları nedeniyle teşekkür. Belediye Kanunu'nun 61. Maddesine göre Stratejik Planlar Belediye Bütçesine esas teşkil edecektir. A. Görev Alanına İlişkin. Hukuki Düzenlemeler. B. SGB'nin görevi stratejik planı hazırlamak değil, plan çalışmalarını koordine etmektir. Stratejik planlama çalışmalarında; Stratejik Plan Genelgesinin hazırlanarak  20 Ağu 2019 Merkezefendi Belediyesi Stratejik Plan Hazırlık Programının temel amacı, Belediyemizin 2020. - 2024 dönemine ilişkin ikinci Stratejik Planının  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak Merkezefendi Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Sayfa 1. 2020-2024 Stratejik Planı. 2. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN. MİSYON. Şehrimizin Tarihi ve Kültürel Mirasına Sahip  T.C. YAKUTİYE BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLAN. İlgili Dökümanlar -. PDF Aç PDF İndir 2020-2024 Stratejik Plan Dosyası  Belediyeler için stratejik plan hazırlama zorunluluğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41.maddesinde yer al- maktadır. Söz konusu maddede “Belediye başkanı,  2 Eyl 2019 TEJİK PLAN. 8. T.C. Karşıyaka Belediyesi. 2020-2024 Stratejik Planı. Adres: Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No.5. Karşıyaka / İzmir. Tel. Çalışmada, belediyelerin stratejik plan ve performans programı incelenmiş, 10.11.1984, (Çevrimiçi) http :// www. resmigazete. gov. tr / arsiv / 18571. pdf, 1 Mart  2 Mardin Büyükşehir Belediyesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Cad. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası No: 46 Artuklu/ MARDİN Tel : Fax : Stratejik Planlama  Stratejik Plan - Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Hazırlama Ekibi: 1. Dilek BAKIR Stratejik Plan 2015 2019. 13. GİRİû. 1. WDü×PDF×O×ù×QGD. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. STRATEJİK PLAN 2015-2019. 3. Recep ALTEPE. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı. Değerli hemşehrilerim;. Stratejik planlamanın başarısı ancak belediyenin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesiyle müm- kündür. Stratejik Planın hazırlanması ve belediyenin bu plan  Bu vesileyle, Yalova Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı hazırlık sürecine katılan tüm paydaşlarımıza ve Stratejik Plan Ekibine katkıları nedeniyle teşekkür. Belediye Kanunu'nun 61. Maddesine göre Stratejik Planlar Belediye Bütçesine esas teşkil edecektir. A. Görev Alanına İlişkin. Hukuki Düzenlemeler. B. SGB'nin görevi stratejik planı hazırlamak değil, plan çalışmalarını koordine etmektir. Stratejik planlama çalışmalarında; Stratejik Plan Genelgesinin hazırlanarak 

01 BAŞAKŞEHİR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1 Coğrafya 1.2 Tarih 1.3 Demografik Yapı 12 13 14 11 9 02 BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 2.1 Onay/Görevlendirme 2.3 Bir Bakışta Stratejik Plan 20 20 19 SUNUŞ İÇİNDEKİLER iv 03 DURUM ANALİZİ 3.1. 26Başakşehir Belediyesi’nin Kurumsal Tarihi 3.2. Başakşehir Belediyesi Hizmet Binaları

Stratejik Plan - Ankara +( / ¶6¶( "%î/ ")"!î6" ( +)&æ& 18 01/ 1"'î( -) +) * +&+ ²+"*î 0pn=pafeg lh=jh=i= >qhqj@qçqiqv @qnqi eha ieouk-jqiqv @kçnqhpqoqj@= qh= i=uu da@a ca@eçeiev rev- NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 – 2014 STRATEJİK PLANI 2.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Stratejik plan ve performans programı (mad.41) “Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de STRATEGIC PLAN 2015-2019 - Istanbul